Entries by zeljkol3

Konferencija Nove tehnologije u obrazovanju

Izdavačka kuća Eduka se nedavno po prvi put predstavila na Konferenciji Nove tehnologije u obrazovanju u organizaciji Britanskog saveta.

Sajam koji je pratio Konferenciju je bio jedinstvena prilika da Eduka predstavi sve ono na čemu je vredno radila u proteklom periodu.

Edukin obrazovni portal za učenike, nastavnike, direktore i stručne saradnike svojim sadržajima pruža svojevrsnu pomoć u radu svima koji na bilo koji način koriste Edukine udžbenike. To je mesto na kom se sabiraju primeri dobre nastavne prakse sa inovativnim idejama za rad u učionici i predstavlja podršku razvoju učenika i nastavnika, ali i direktora i stručnih saradnika u školama.

UČIONICA BUDUĆNOSTI

Odbrojani su dani učionica u kojima se nastavnikov sto nalazi u prednjem delu učionice, a stolovi učenika su uredno poređani u redovima. Tehnologije učenja i promena pedagoških metoda ne menjaju samo način na koji predajemo, već i fizička okruženja u kojima predajemo.

OBRAZOVANjE U FINSKOJ

Kako u našoj javnosti u poslednje vreme raste interesovanje za obrazovne inovacije u Finskoj, prenosimo tekst koji se uopšteno bavi vrednovanjem obrazovanja u finskom društvu.

OCENjIVANjE BEZ SUZA

Ocenjivanje i vrednovanje rada učenika se s pravom smatra važnim aspektom nastave. Mađarski psiholog Čiksentmihoji, proučavajući motivaciju učenika za učenje, naglasio je značaj uvida u postignuti rezultat, kao i osećaj kontrole nad rezultatom vlastitog rada.

Pedagoško prostranstvo

Kada se osvrnemo na pedagoške institucije s kojima smo sarađivali, vidimo da pedagoški svet nikako nije jedinstven. naravno, nacionalne, političke i kultur- ne osobenosti određivale su okvire,