Poštovane učiteljice i učitelji,

Da biste preuzeli mesečne planove i pripreme, ukoliko nemate,

na svoj računar instalirajte aplikaciju zip.

https://www.7-zip.org/download.html

Za otvaranje mesečnih planova i priprema koristite pretraživače Internet Explorer i Mozzila Firefox.

3.  razred – Planovi i pripreme usklađeni sa preporukama ZUOV-a, školska 2021/2022. god.

Srpski jezik

1. godišnji plan Srbija

2. godišnji plan Vojvodina

3. mesečni plan Srbija

4. mesečni plan Vojvodina

5. dnevne pripreme

Matematika

1. godišnji plan Srbija

2. godišnji plan Vojvodina

3. mesečni planovi Srbija

4. mesečni planovi Vojvodina

5. dnevne pripreme S. Zarupski

6. dnevne pripreme S. Laketa, s. Bogićević

Priroda i društvo M. Manojlović, B. Đurić

1. godišnji plan Srbija

2. godišnji plan Vojvodina

3. mesečni planovi Srbija

4. mesečni planovi Vojvodina

5. dnevne pripreme PiD Manojlović, Đurić

6. dnevne pripreme PiD Kocevski, Balać

Muzička kultura, školska 2020/2021.god.

1. godišnji plan Srbija i Vojvodina

2. mesečni planovi Srbija i Vojvodina

Fizičko vaspitanje

1. Godišnji plan

2. Mesečni planovi

3. Dnevne pripreme