Поштоване учитељице и учитељи,

Да бисте преузели месечне планове и припреме, уколико немате,

на свој рачунар инсталирајте апликацију zip.

https://www.7-zip.org/download.html

За отварање месечних планова и припрема користите претраживаче Internet Explorer i Mozzila Firefox.

3.  разред – Планови и припреме усклађени са препорукама ЗУОВ-а, школска 2021/2022. год.

Српски језик

1. годишњи план Србија

2. годишњи план Војводина

3. месечни план Србија

4. месечни план Војводина

5. дневне припреме

Математика

1. годишњи план Србија

2. годишњи план Војводина

3. месечни плaнови Србија

4. месечни планови Војводина

5. дневне припреме С. Зарупски

6. дневне припреме С. Лакета, с. Богићевић

Природа и друштво M. Манојловић, Б. Ђурић

1. годишњи план Србија

2. годишњи план Војводина

3. месечни планови Србија

4. месечни планови Војводина

5. дневне припреме ПиД Манојловић, Ђурић

6. дневне припреме ПиД Коцевски, Балаћ

Музичка култура, школска 2020/2021.год.

1. годишњи план Србија и Војводина

2. месечни планови Србија и Војводина

Физичко васпитање

1. Годишњи план

2. Месечни планови

3. Дневне припреме