Poštovane učiteljice i učitelji,

Za otvaranje mesečnih planova i priprema koristite pretraživače Internet Explorer i Mozzila Firefox.

1.  razred – Planovi i pripreme usklađeni sa preporukama ZUOV-a, školska 2021/2022. god.

Srpski jezik

1. godišnji plan Srbija

2. godišnji plan Vojvodina

3. mesečni planovi Srbija

4. mesečni planovi Vojvodina

5. dnevne pripreme

Matematika

1. godišnji plan

2. godišnji plan Vojvodina

3. mesečni planovi Srbija

4. mesečni planovi Vojvodina

5. dnevne pripreme

Svet oko nas

1. godišnji plan Srbija

2. godišnji plan Vojvodina

3. mesečni planovi Srbija

4. mesečni planovi Vojvodina

5. dnevne pripreme

Muzička kultura, školska 2020/2021. god.

1. godišnji plan

2. mesečni planovi